Home
 BEDRIJFSPROFIEL

SCHIPPER ONTWIKKELING

Schipper Ontwikkeling is binnen de Schipper Bouwgroep actief op het gebied van projectontwikkeling.

Of het nu gaat om woningbouw, kantoren of bedrijfsgebouwen Schipper Ontwikkeling gaat slagvaardig aan het werk.

Wanneer we in kontakt komen met een kansrijke ontwikkeling wordt het project binnen een projectteam, waarin de diverse kennis disciplines aanwezig zijn, besproken en wordt er een taakverdeling en tijdpad gemaakt om te komen tot een beoordeling van de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Wanneer de uitkomst haalbaar is wordt er een traject gestart om de plannen verder uit te werken, waarbij externe disciplines betrokken worden, om het geheel tot een succes vol project te maken.

Wij doen dit voor eigen ontwikkelingen maar ook voor derden.